کلیه آزمایشات زیر در این شرکت قابل انجام است:

مقاومت خمشی، مقاومت کششی، مقاومت فشاری، مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی ، جذب آب، سایشی، اصطکاک، نفوذپذیری، درصدهوای بتن تازه، دانه بندی مصالح، وزن مخصوص مصالح، طرح اختلاط بتن و…