پروژه های تکمیل شده

در طی سال های متمادی شرکت پایدار بتن شرق افتخار انجام پروژه های بزرگی را داشته که تعدادی از این موارد به اختصار بیان گردیده است:

انجام پروژه­ های مختلف شركت برق خراسان رضوی 

انجام پروژه قطار شهری مشهد

انجام پروژه مجتمع تجاری آلتون واقع در خيابان دانشگاه مشهد

انجام پل ميدان آزادی مشهد(شركت بانی راه)

انجام پل شهيد صياد شيرازی واقع در بزرگراه وكيل آباد مشهد (شركت جهاد نصر)

اجرا و بتن­ ريزی فونداسيون و كف شركت دينا وشركت دينا طوس، شهرك صنعتی طوس

اجرا و بتن­ ريزيی فونداسيون وكف شركت چاکلز (صنایع غذایی به آرا) شهرك صنعتی طوس

اجرا و بتن ­ريزی فونداسيون و كف شركت توسعه سرای خراسان، شهرك صنعتی طوس

اجرا و بتن­ ريزی فونداسيون و كف شركت تحکیم سازان طوس شهرك صنعتی طوس

اجرا و بتن­ ريزی فونداسيون و كف شركت خوش فرم طوس، شهرك صنعتی طوس

اجرا و بتن­ ريزی فونداسيون و كف شركت اترک شیمی، شهرك صنعتی طوس

اجرای بتن تزئينی در باشگاه سوار­كاری ارشاد، انتهای وكيل آباد

اجرای بتن تزئينی كف در منازل مسكونی سطح شهر

اجرای پروژه دادگستری مشهد

اجرای پروژه هفت حوض

بتن­ ريزی های جاده طرقبه و شانديز مشهد (شركت نيكودژ)

بتن ­ريزی فونداسيون برج آلتون در خيابان دانشگاه

بتن­ ريزی پل استقلال مشهد واقع در ميدان استقلال

بتن­ ريزی پل پارك ملت مشهد واقع در میدان آزادی

بتن­ ريزی فونداسيون وكف سالن­ های توليد شركت خوشگوار مشهد، شهرك صنعتی طوس

بتن ريزه پل­ هاي جاده شانديز

بتن­ ريزی شركت سرمايه­ گذاری هدا بسط طوس، شهرك صنعتی چناران

بتن ­ريزی جهت پروژه­ های مختلف شانديز وطرقبه

بتن­ ریزی پروژه بزرگ پاسارگاد

بتن­ ریزی پروژه کشتی رویایی شاندیز

بتن ­ریزی پروژه پدیده شاندیز

بتن­ ریزی پروژه بین المللی عمران سریر

بتن­ ریزی پروژه دادگستری کل استان خراسان رضوی

بتن­ ریزی شرکت احیا درمان، شهرک صنعتی طوس

بتن­ ریزی شرکت باتسام اینترنشنال جم، شهرک صنعتی طوس

بتن ­ریزی شرکت پگاه شعله خراسان، شهرک صنعتی طوس

بتن ­ریزی شرکت اریکه سازان طوس، شهرک صنعتی طوس

بتن ­ریزی شرکت طاها قالب طوس، شهرک صنعتی طوس