در طي اين سال ها شرکت پایدار بتن شرق افتخار انجام پروژه هاي بزرگي را داشته که تعدادی از این موارد به اختصار بیان گردیده است:

1- پروژه قطار شهري مشهد

2- پروژه مجتمع تجاري آلتون واقع در خيابان دانشگاه مشهد

3- پل ميدان آزادي مشهد(شركت باني راه)

4- پل شهيد صياد شيرازي واقع در بزرگراه وكيل آباد مشهد (شركت جهاد نصر)

 5-بتن ريزي هاي جاده طرقبه و شانديز مشهد(شركت نيكودژ)

6- بتن ريزي فونداسيون برج آلتون در خيابان دانشگاه

7-بتن ريزي پل استقلال مشهد واقع در  ميدان استقلال

8-بتن ريزي پل پارك ملت مشهد واقع در میدان آزادی

9-بتن ريزي فونداسيون وكف سالن هاي توليد شركت خوشگوار مشهد، شهرك صنعتي طوس

10-اجرا و بتن ريزي فونداسيون وكف شركت دينا وشركت دينا طوس، شهرك صنعتي طوس

11-اجرا وبتن ريزي فونداسيون وكف شركت چاکلز(صنایع غذایی به آرا)، شهرك صنعتي طوس

12-اجرا و بتن ريزي فونداسيون وكف شركت توسعه سرای خراسان، شهرك صنعتي طوس

13-اجرا و بتن ريزي فونداسيون وكف شركت تحکیم سازان طوس شهرك صنعتي طوس

14-اجرا و بتن ريزي فونداسيون وكف شركت خوش فرم طوس، شهرك صنعتي طوس

15-اجرا و بتن ريزي فونداسيون وكف شركت اترک شیمی، شهرك صنعتي طوس

16-بتن ريزه پل هاي جاده شانديز

17-بتن ريزي شركت سرمايه گذاري هدا بسط طوس، شهرك صنعتي چناران

18-بتن ريزي جهت پروژه هاي مختلف شانديز وطرقبه

19-انجام پروژه هاي مختلف شركت برق خراسان رضوی  

20-اجراي بتن تزئيني در باشگاه سواركاري ارشاد، انتهاي وكيل آباد

21-اجراي بتن تزئيني كف در منازل مسكوني سطح شهر

22-اجرای پروژه دادگستری مشهد

23-اجرای پروژه هفت حوض

24-بتن ریزی پروژه بزرگ پاسارگاد

25-بتن ریزی پروژه کشتی رویایی شاندیز

26-بتن ریزی پروژه پدیده شاندیز

27-بتن ریزی پروژه بین المللی عمران سریر

28-بتن ریزی پروژه دادگستری کل استان خراسان رضوی

29-بتن ریزی شرکت احیا درمان، شهرک صنعتی طوس

30-بتن ریزی شرکت باتسام اینترنشنال جم، شهرک صنعتی طوس

31-بتن ریزی شرکت پگاه شعله خراسان، شهرک صنعتی طوس

32-بتن ریزی شرکت اریکه سازان طوس، شهرک صنعتی طوس

33-بتن ریزی شرکت طاها قالب طوس، شهرک صنعتی طوس

 34-پروژه ساخت و نصب  4000 متر دیوار پیش ساخته، شهرداری طرقبه- گچکنه

 35-پروژه دیوارهای پیش ساختته شرکت خوشگوار

36-پروژه ساخت قطعه پیش ساخته نیوجرسی اداره راه و ترابری خراسان رضوی و در نهایت بتن ریزی،  ساخت و اجرای پروژه های خصوصی باغ ها و ویلا ها