پروژه های در حال اجرا

نام پروژه : دیوارهای پیش ساخته دکوراتیو جهت تولید خانه های پیش ساخته بتنی 

بتن دکوراتیو نتیجه نوآوری و پیشرفت دانش دره بهرع گیری بتن آماده در حوزه های مختلف از قبیل نما ساختمان ها و کف سازی و غیره است که 

شرکت پایدار بتن با به کارگیری نیروی متخصص و دانش فنی، پیشرو در صنعت تولیدات و اجرای دکوراتیو بتنی می باشد.