پروژه های تکمیل شده

 

در طي سال های متمادی شرکت پایدار بتن شرق افتخار انجام پروژه هاي بزرگي را داشته 

که تعدادی از این موارد به اختصار بیان گردیده است:

انجام پروژه­هاي مختلف شركت برق خراسان رضوی  

انجام پروژه قطار شهري مشهد

انجام پروژه مجتمع تجاري آلتون واقع در خيابان دانشگاه مشهد

 انجام پل ميدان آزادي مشهد(شركت باني راه)

انجام پل شهيد صياد شيرازي واقع در بزرگراه وكيل آباد مشهد (شركت جهاد نصر)

اجرا و بتن­ريزي فونداسيون وكف شركت دينا وشركت دينا طوس، شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن­ريزي فونداسيون وكف شركت چاکلز(صنایع غذایی به آرا)، شهرك صنعتي طوس
اجرا و بتن­ريزي فونداسيون وكف شركت توسعه سرای خراسان، شهرك صنعتي طوس
اجرا و بتن­ريزي فونداسيون وكف شركت تحکیم سازان طوس شهرك صنعتي طوس
اجرا و بتن­ريزي فونداسيون وكف شركت خوش فرم طوس، شهرك صنعتي طوس
اجرا و بتن­ريزي فونداسيون وكف شركت اترک شیمی، شهرك صنعتي طوس
اجراي بتن تزئيني در باشگاه سوار­كاري ارشاد، انتهاي وكيل آباد

اجراي بتن تزئيني كف در منازل مسكوني سطح شهر

اجرای پروژه دادگستری مشهد

اجرای پروژه هفت حوض

بتن­ريزي هاي جاده طرقبه و شانديز مشهد(شركت نيكودژ)

 بتن­ريزي فونداسيون برج آلتون در خيابان دانشگاه
بتن­ريزي پل استقلال مشهد واقع در  ميدان استقلال
بتن­ريزي پل پارك ملت مشهد واقع در میدان آزادی
بتن­ريزي فونداسيون وكف سالن­هاي توليد شركت خوشگوار مشهد، شهرك صنعتي طوس

بتن ريزه پل­هاي جاده شانديز
بتن­ريزي شركت سرمايه­گذاري هدا بسط طوس، شهرك صنعتي چناران
بتن­ريزي جهت پروژه­هاي مختلف شانديز وطرقبه

بتن­ریزی پروژه بزرگ پاسارگاد 
بتن­ریزی پروژه کشتی رویایی شاندیز 
بتن­ریزی پروژه پدیده شاندیز 
بتن­ریزی پروژه بین المللی عمران سریر 
بتن­ریزی پروژه دادگستری کل استان خراسان رضوی 
بتن­ریزی شرکت احیا درمان، شهرک صنعتی طوس 
بتن­ریزی شرکت باتسام اینترنشنال جم، شهرک صنعتی طوس
بتن­ریزی شرکت پگاه شعله خراسان، شهرک صنعتی طوس
بتن­ریزی شرکت اریکه سازان طوس، شهرک صنعتی طوس
بتن­ریزی شرکت طاها قالب طوس، شهرک صنعتی طوس