نشست با موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت پایدار بتن شرق و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جلسه هم اندیشی اعضای واحد تحقیق و توسعه شرکت پایدار بتن شرق با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه عمران، و نماینده دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید. در این جلسه به بررسی عوامل […]