دسته‌بندی: پایدار بتن

شیوه ی ترمیم بتن

شیوه ی ترمیم بتن عموما وقتی که با بتنی که ظاهر خشن ، متخلخل و پوسته پوسته دارد که به اصطلاح به آن بتن کرمو گفته میشود ، مواجه

ادامه مطلب »