توافق نامه استفاده از خدمات

کلیه سفارشات ثبت شده در سایت پس از پرداخت آنلاین ، تنها تا 24 ساعت پیش از تاریخ انجام پروژه امکان لغو کردن را دارا خواهند بود.