دیوار های پیش ساخته بتنی

شرکت پایداربتن شرق  توانایی تولید انواع دیوارهای بتنی پیش ساخته را دارد. کل سیستم تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته در این شرکت با بهره مندی از خط تولید بتن آماده استاندارد که در محل کارخانه مستقر است امکان استفاده از بتن با کیفیت را بوجود آورده است. همچنین سیستم خط تولید به تجهیزات عمل آوری با بخار مجهز شده است. تنوع در انتخاب و کیفیت بالای دیوار های تولیدی باعث شده است که این شرکت در ردیف واحد های تولیدی  معتبر و پیشرو در کشور قرار گیرد.