قطعات بتنی پیش ساخته

 شرکت پایدار بتن شرق با تکیه بر دانش فنی بالا، نوین و بکارگیری نیروی متخصص و ماهر در حوزه تکنولوژي بتن اقدام به ساخت انواع قطعات پیش ساخته نموده است. در این راستا این شرکت در ابتدا محصولات مورد نظر را شناسایی و با استفاده از آخرین تجهیزات اقدام به ساخت انواع قطعات پیش ساخته مانند نیوجرسی، بلوکه های ساختمانی، جدول ها و المان های شهری و غیره کرده است.
مشخصات محصولات و نمونه های آن ها به تفکیک در گروه های زیر قرار گرفته است: