پروژه های تکمیل شده

شما می توانید حُسن فعالیت و تعهد به کار شرکت پایدار بتن را از اجراهای این شرکت جویا باشید و با خیالی آسوده به فکر همکاری با این شرکت باشید.

سوابق کاری شرکت پایدار بتن
بتن ريزي فنداسيون برج آلتون  خيابان دانشگاه
بتن ريزي پل استقلال مشهد ميدان استقلال
بتن ريزي پل پارك ملت مشهد
بتن ريزي پل صياد شيرازي 
بتن ريزي فنداسيون وكف سالنهاي توليد شركت خوشگوار مشهد شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت دينا وشركت دينا طوس شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت چاکلز(صنایع غذایی به آرا) شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت توسعه سرای خراسان شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت  تحکیم سازان طوس شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت  خوش فرم طوس شهرك صنعتي طوس
اجرا وبتن ريزي فنداسيون وكف شركت  اترک شیمی شهرك صنعتي طوس
بتن ريزه پلهاي جاده شانديز
بتن ريزي شركت سرمايه گذاري هدا بسط طوس شهرك صنعتي چناران
بتن ريزي جهت پروژه هاي مختلف شانديز وطرقبه
انجام پروژه هاي مختلف شركت برق 
اجراي بتن تزئيني در باشگاه سوار كاري ارشاد انتهاي وكيل آباد

اجراي بتن تزئيني كف در منازل مسكوني سطح شهر بلواراحمد آباد سجاد کوهسنگی

اجرای پروژه دادگستری مشهد

اجرای پروژه هفت حوض
 


گالری تصاویر (برای بزرگنمایی ، بر روی تصاویر کلیک کنید)
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده
پروژه های تکمیل شده