سفارش آنلاین

لطفا سفارش خود را تنظیم فرمایید.

پیش بینی وضعیت آب و هوا در 7 روز آینده MASHHAD WEATHER
فرم ثبت سفارش
* آدرس محل اجرای پروژه
* تاریخ پیشنهادی انجام پروژه
مجموع حجم بتن مورد نیاز (متر مکعب)
عیار بتن
پمپاژ مورد نیاز
* نام و نام خانوادگی
ایمیل
* شماره موبایل
* سئوال امنیتی: نتیجه 7+3
* سایر توضیحات مرتبط با پروژه