کاربردهای غیر رویه ای بتن متخلخل

  • دیوارهای سازه ای هنگامی که سبکی و عایق بودن سازه مهم باشد.
  • لایه زهکش صلب زیر پیاده روهای پر درخت
  • حوضچه های تصفیه خانه های فاضلاب
  • زمین های تنیس، باغ وحش و کف گلخانه ها
  • خاکریز پل ها
  • محوطه استخرهای شنا
  • سازه های ساحلی

کاربردهای غیر رویه ای بتن متخلخل

مسائل و مشکلات بتن متخلخل

جداشدگی شایع ترین نقص سطحی در بتن متخلخل است ، و می تواند با استفاده از مخلوط خوب بتن ،

پیمانکار با تجربه ، و عمل آوری مناسب به حداقل برسد.

جداشدگی از مشکلات سطحی شناسایی شده توسط ذرات درشت دانه است

از ترکیب مخلوط جدا شده اند، که باعث باقی ماندن شن های سست بر روی سطح روسازی می شود.

نقطه ضعف عمده بتن متخلخل، مقاومت کم آن است.

در حالی که مواد افزودنی و ترکیبات خاص را می توان برای افزایش قدرت مقاومت مورد استفاده قرار داد ،

ولی بتن متخلخل هنوز هم دارای مقاومت قابل ملاحظه ای پایین تر از بتن سنتی است.

این محدودیت سبب می شود که از آن در مناطق کم ترافیک، به طور کلی

پارکینگ ها و جاده های محله استفاده شود.

مراقبت های ویژه باید انجام شود تا رانندگی تجهیزات سنگین و کامیون ها در بتن متخلخل،

به عنوان افزایش بار محسوب می شود ، منجر به نارسایی زودرس شود.

عدم وجود ریزدانه ها در بتن ایجاد یک مخلوط خشن می کند،

که می تواند باعث ایجاد مشکلات را در کارهای سایت و چالش ها در قرار دادن شود.

ساختار خالی و باز می تواند باعث از دست دادن سریع رطوبت شود، که باعث سفت شدن سریع مواد شود.

کاربردهای غیر رویه ای بتن متخلخل

کاربردهای غیر رویه ای بتن متخلخل

درصد تخلخل و نفوذپذیری بتن متخلخل

درصد تخلخل بتن های سبک هوادار یا متخلخل بین 15 تا 25 درصد می باشد و نفوذپذیری آن نیز حدود 2تا6 میلی متر بر ثانیه است.