اطلاعات تکمیلی بتن متخلخل

اطلاعات تکمیلی بتن متخلخل

اطلاعات تکمیلی بتن متخلخل معایب بتن متخلخل بتن متخلخل از پرطرفدارترین بتن های تخصصی مورد استفاده قرار میگیرد اما هنوز بسیاری از مهندسین سازه در استفاده از این نوع بتن تردید دارند و استفاده از این بتن را صلاح نمیدانند و بر این اعتقاد دارند که بتن متخلخل یا اسفنجی کیفیت لازم را برای استفاده […]