انواع سنگ مشکی

انواع سنگ مشکی

انواع سنگ مشکی   انواع سنگ مشکی انواع سنگ مشکی و کاربردآن سنگ گرانیت یکی‌از بزرگترین سنگ های ساختمانی مو جود در سطح زمین است. سنگهای گرانیت جز سنگهای آذرین درونی می باشند و به جهت موقعیت بسیار دشوار در حین تشکیل شدن، سنگ بسیار سخت و سنگینی به حساب میایند. شاخصه مهم سنگ گرانیت […]