تحقیق بتن و فولاد3

تحقیق بتن و فولاد3

  تحقیق بتن و فولاد3       افزودنی های خاص در شرایط ویژه : برای ساخت بتن های ویژه در شرایط خاص نیاز به استفاده از افزودنی های مختلفی می باشد. بعد از به وجود آمدن مواد افزودنی حباب هواساز در سالهای 1940 کاربرد این ماده در هوای سرد و در مناطقی که دمای […]

تحقیق بتن و فولاد2

تحقیق بتن و فولاد2

تحقیق بتن و فولاد2     اگر چه شناخت مصالح مورد مصرف در ساخت بتن و همچنین خاصیت مختلف بتن کار آسانی نیست ولی سعی می شود, به خواص عمومی مصالح و همچنین بتن توجه شود. بتن اینک با گذشت بیش از 170 سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بنّای لیدزی، […]