مواد تشکیل دهنده افزودنی های کاهنده تراوایی

مواد تشکیل دهنده افزودنی های کاهنده تراوایی

مواد تشکیل دهنده افزودنی های کاهنده تراوایی 1- دربرگیرنده مواد شیمیایی بلورشونده آب دوستی هستند که در اثر واکنش با سیمان و آب رشد می کنند و با انباشته شدن در منافذ سبب انسداد آنها می شوند. پوزولان ها (به ویژه دوده سیلیسی) و برخی از سیلیکات ها جزو این گروه به شمار می آیند. […]