موزاییک مرغوب

موزاییک مرغوب

  موزاییک مرغوب   موزاییک مرغوب     موزاییک های مطلوب موزاییک ها از بتن فشرده ساخته میگردند و طرح ها و مدل های مختلفی دارند و هم برای محیط های بیرونی و هم محیط های داخلی قابل نصب می‌باشند. موزاییک کف پوشی متراکم و در واقعیت یک نوع بتن میباشد که تراکم خویش را […]