کفپوش کابین آسانسور

کفپوش کابین آسانسور

کفپوش کابین آسانسور   کفپوش کابین آسانسور   کفپوش کابین آسانسور متناسب با نوع و طرح داخلی کابین تعیین می‌گردد. تعیین کفپوش مطلوب برای کابین یکی‌از نکات اصلی در طراحی داخلی کابین آسانسور میباشد. گونه های متفاوت کفپوش کابین در بازار موجود میباشد. که از لحاظ کیفیت و قیمت با هم مختلف اند. کفپوش کابین آسانسور […]