کوبیک چیست؟

کوبیک چیست؟

کوبیک چیست؟     کوبیک چیست؟   کوبیک چه می باشد؟ کوبیک نوعی سنگ میباشد که از سالیان پیش برای سنگ فرش خیابان ها ، باغات و… مورد استفاده قرار میگرفته که میتوان بیان کرد این نوع سنگ فرش جایگزینی برای سنگ فرش سیمانی و فالت بوده است . ولی مزایای زیادی نسبت به سنگفرش […]