گلدان بتنی

گلدان بتنی

گلدان بتنی   گلدان بتنی   ویژگی های یک گلدان خوب امکان زهکشی یکی از مهم ترین موردها در تعیین گلدان مناسب این است که آن ها دارای شکاف‌های زهکشی مناسبی باشند. گیاهان نه تنها نیاز به پرورش خوب دارند بلکه به ریشه‌ آنان نیز بایستی هوای لازم برسد. علاوه بر آن شکاف‌های زیر گلدان […]